Galderma

Cetaphil
www.cetaphil.pl

Start > Kontakt

Kontakt

Galderma Polska Sp. z o.o.
Ul. Łączyny 4
02-820 Warszawa

Tel. +48 22 331 21 80
Fax: +48 22 331 05 41

info.poland@galderma.com

W przypadku pytań dotyczących konkretnego schorzenia należy skonsultować się z lekarzem. Galderma troszczy się o bezpieczeństwo stosowania swoich produktów. Dzięki zgłaszaniu zdarzeń niepożądanych związanych z produktami Galderma, przyczyniają się Państwo do monitorowania tego bezpieczeństwa.

Aby zgłosić zdarzenie niepożądane, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 22 331 21 80 lub mailowy safety.poland@galderma.com

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Galderma Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Galderma”) przy ul.  Łączyny 4, 02-820 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: KRS 0000050060, NIP 9512024801 (dalej: Galderma). 
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przetworzenia zapytania i jego identyfikacji w kontaktach z Państwem. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ich ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania przeniesienia Pana/Pani danych osobowych.
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres przetworzenia zapytania i jego identyfikacji w kontaktach z Państwem, a następnie zostaną usunięte.  
Podanie danych osobowych jest dobrowolne natomiast ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości zwrotnego skontaktowania się z Państwem. Informujemy, iż poza podmiotami uprawnionymi na podstawie przepisów prawa, zebrane dane osobowe nie będą udostępniane.  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Szczegółowe informacje dotyczące trybu i sposobu wniesienia skargi znajdują się na stronie internetowej organu nadzorczego.
W razie realizacji praw związanych z ochroną danych osobowych z administratorem danych można skontaktować się wysyłając e-mail na adres dataprivacy.poland@galderma.com 

Obowiązek informacyjny w przypadku kontaktu ze strony użytkownika

 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Galderma Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Galderma”) przy ul.  Łączyny 4, 02-820 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: KRS 0000050060, NIP 9512024801 (dalej: Galderma).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przetworzenia zapytania i jego identyfikacji w kontaktach z Państwem. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ich ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania przeniesienia Pana/Pani danych osobowych.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres przetworzenia zapytania i jego identyfikacji w kontaktach z Państwem, a następnie zostaną usunięte.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne natomiast ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości zwrotnego skontaktowania się z Państwem. Informujemy, iż poza podmiotami uprawnionymi na podstawie przepisów prawa, zebrane dane osobowe nie będą udostępniane.  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Szczegółowe informacje dotyczące trybu i sposobu wniesienia skargi znajdują się na stronie internetowej organu nadzorczego.

W razie realizacji praw związanych z ochroną danych osobowych z administratorem danych można skontaktować się wysyłając e-mail na adres dataprivacy.poland@galderma.com